top of page
locatie Fibonacci.png

Fibonacci wordt gerealiseerd in de snelgroeiende wijk Zeeburg/Oost, op de hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Zeeburg was van 1990 tot 2010 een stadsdeel van de gemeente Amsterdam, met de wijken Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, IJburg en het Zeeburgereiland. Per 1 mei 2010 is Zeeburg samen met Oost-Watergraafsmeer opgegaan in het nieuwe stadsdeel Amsterdam-Oost.

De ontwikkeling heeft een perfecte ligging aan de rand van het centrum van Amsterdam. Het centrum en Amsterdam Centraal Station bereik je binnen 10 minuten fietsen. Daarnaast ligt het zeer gunstig ten opzichte van de belangrijkste uitvalswegen zoals de ring A10 en snelweg A1 die op slechts 10 minuten rijafstand liggen

DE GESCHIEDENIS VAN ZEEBURG Het voormalige stadsdeel Zeeburg werd in 1990 ingesteld. Het dank - te zijn naam aan de Zeeburgerdijk en het Zeeburgereiland, die in het midden van het stadsdeel liggen. De Zeeburgerdijk is genoemd naar de 17e-eeuwse vesting ‘Seeburg’. De vesting lag langs de dijk die onderdeel was van de oude dijk langs de Zuiderzee. Deze oude dijk verbond Amsterdam met Muiden. Vóór de drooglegging van de Watergraafsmeer was dit de enige verbinding over land met Naarden.

Het gebied raakte bebouwd toen vanaf het einde van de 19 e eeuw de aanleg van het Oostelijk Havengebied en de bouw van de Indische Buurt begon. Sinds 1 mei 2010 is Zeeburg samen met OostWatergraafsmeer opgegaan in het nieuwe stadsdeel Amsterdam-Oost. Hoewel de buurt vroeger als probleemwijk werd aangemerkt, is het voormalig havengebied getransformeerd tot een populair hoogstedelijk woon- en werkgebied. In de afgelopen decennia zijn er tal van nieuwe hippe horecagelegen - heden bijgekomen en is bestaande bouw gerenoveerd. Tevens zijn diverse moderne woongebieden ontwikkeld en komen er nieuwe woongebouwen zoals Fibonacci bij. Omdat er historische gebouwen bewaard zijn gebleven, is een mix van oude en nieuwe gebouwen ontstaan.

Sporen van de spoorweg

De plek

EEN VOORMALIG NS-PERCEEL

Midden in dit dynamische woon-en werkgebied bevindt zich het voormalig NS-perceel waar Fibonacci gebouwd wordt. Het perceel is ingesloten door de omliggende bovengrondse infrastructuur; tussen de Panamalaan, de Cruquiuskade, en het spoor. Het bestemmingsplan ‘Woongebouw Fibonacci’ is inmiddels vastgesteld en het ontwikkelproces is begonnen. De schetsen hebben het karakter van een voorlopig ontwerp, waarbij de oude bebouwing op het kavel gedeeltelijk plaats maakt voor het nieuwe woongebouw. De verwachte oplevering is medio 2023.

 

BEHOUD VAN BEPALENDE KENMERKEN Bij de bouw wordt rekening gehouden met de kenmerken van het perceel, zoals de omliggende bovengrondse infra - structuur. Ook de ondergrond, de opbouw en inrichting kennen enkele bepalende

kenmerken. Zo herbergt de zuidoosthoek van het omheinde perceel stukken spoorbaan (trace’s) voor ondergrondse infrastructuur. Dit blijft onderdeel uitmaken van de publieke ruimte.

 

Daarnaast behoudt NS twee belangrijke functies op het perceel: een relaishuis en een railinzetplaats. Het relaishuis bevindt zich in de zuidwest-zone van het perceel en blijft op deze plaats gehand - haafd. Richting het noordelijke punt van het perceel bevindt zich een oprijstrook, met bijbehorend talud (een schuin vlak langs de oprijstrook). De oprijstrook werd gebruikt om materieel te vervoeren voor spoorwerkzaamheden. Deze railinzet - plaats blijft behouden op deze plaats. De opstallen die tot op heden nog tijdelijk bewoond of gebruikt worden, maken wel plaats voor woongebouw Fibonacci

bottom of page