top of page
iStock-1284284200.jpg

Met Fibonacci bouwt VORM in samenwerking met Rockfield Real estate voort op de ontwikkelingen in deze buurt. De oude bebouwing op het kavel Panamalaan 11-13 wordt vervangen door het trapsgewijs oplopende gebouw met een hoogte tot circa 60 meter. De investering, een ontwerp van architectenbureau Diederendirrix, betreft in totaal 243 huurwoningen met woonoppervlakten van 39 tot 55 m². The Cohesion Fibonacci zal 194 appartementen exploiteren.

Fibonacci wordt gerealiseerd in de snelgroeiende wijk Zeeburg/Oost, op de hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Zeeburg was van 1990 tot 2010 een stadsdeel van de gemeente Amsterdam, met de wijken Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, IJburg en het Zeeburgereiland. Per 1 mei 2010 is Zeeburg samen met Oost-Watergraafsmeer opgegaan in het nieuwe stadsdeel Amsterdam-Oost.

De ontwikkeling heeft een perfecte ligging aan de rand van het centrum van Amsterdam. Het centrum en Amsterdam Centraal Station bereik je binnen 10 minuten fietsen. Daarnaast ligt het zeer gunstig ten opzichte van de belangrijkste uitvalswegen zoals de ring A10 en snelweg A1 die op slechts 10 minuten rijafstand liggen.

Het gebouw

fibo draw.png

Fibonacci heeft een helder samen - gesteld, getrapt ontwerp met een oplopende hoogte van circa 60 m. Van bovenaf gezien doet het denken aan ‘de reeks van Fibonacci’ van de Italiaanse wiskundige Leonardo van Pisa. De reeks blijkt interessante eigenschappen en verbanden te bezitten. Deze interessante eigenschappen en verbanden zijn terug te zien in het ontwerp. Door de specifieke opbouw van het gebouw en het gebruik van het perceel, sluit het aan alle zijden goed aan op de diverse hoogte - lagen en infrastructurele lijnen in de omgeving

AANSLUITING OP OMGEVING

Aan de zuid- en westzijde van het kavel heeft het gebouw de hoogte van het Funen en de bebouwing aan het Zeeburgerpad. In oostelijke en noordoostelijke richting is de massa onderdeel van de pakhuismaat met de serie hogere accenten richting het IJ. Vanwege de schaal en positie aan de spoorcorridor, is het gebouw tevens gericht op het Rietlandpark. De bebouwing van de buurt ‘Rietlanden’ heeft een duidelijke oriëntatie richting het verkeersknooppunt. Het volume van het gebouw Fibonacci oriënteert zich op vergelijkbare wijze richting het Rietlandpark: het presenteert zich aan de noordzijde met een herkenbare hoge en smalle facade

Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw
the Cohesion Fibonacci coliving
Render.png

HET ONTWERP
EEN STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING

HET ONTWERP OP PLINTNIVEAU

Op plintniveau sluit de opbouw van het volume aan op de straatgebonden plinten in het Funen en de bebouwing op de kruising Zeeburgerpad/Panamalaan. Deze aanpak leidt aan de zuid- en westzijde van het perceel tot een kleinschaliger opbouw, en aan de noord- en oostzijde tot een opbouw met meer volume. Het ontwerp gebruikt het overgrote deel van het perceel als bebouwingsvlak. Dit resulteert in een groot contactoppervlak tussen de openbare routes en de plint van het gebouw: het straatprofiel van de Cruquiuskade loopt door tot aan de Panamalaan. De entrees liggen hierdoor aan de straatkant, wat het gevoel van openbare veiligheid aan de fietsroute tussen Cruquius en de binnenstad vergroot.

VERFIJNING IN EEN ROBUUSTE OMGEVING

De stevige hoofdvorm van het ontwerp van Fibonacci sluit tevens goed aan bij de robuuste architectuur aan de Panamalaan/ Piet Heinkade en het muurgebouw van het Funenpark. Buitenruimtes en de entreepartijen zijn ontworpen binnen deze hoofdvorm; in de vorm van loggia’s en entreenissen. Samen met het gevelontwerp en het materiaalgebruik maken ze dit robuuste stedelijke ontwerp tot een verfijnd woongebouw. Daarnaast heeft het gebouw door het open ontwerp van de plintverdieping(en) contact met de omliggende straten en de fiets- en voetgangerszones.

locatie Fibonacci.png

Fibonacci wordt gerealiseerd in de snelgroeiende wijk Zeeburg/Oost, op de hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Zeeburg was van 1990 tot 2010 een stadsdeel van de gemeente Amsterdam, met de wijken Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied, IJburg en het Zeeburgereiland. Per 1 mei 2010 is Zeeburg samen met Oost-Watergraafsmeer opgegaan in het nieuwe stadsdeel Amsterdam-Oost.

De ontwikkeling heeft een perfecte ligging aan de rand van het centrum van Amsterdam. Het centrum en Amsterdam Centraal Station bereik je binnen 10 minuten fietsen. Daarnaast ligt het zeer gunstig ten opzichte van de belangrijkste uitvalswegen zoals de ring A10 en snelweg A1 die op slechts 10 minuten rijafstand liggen

Locatie

DE GESCHIEDENIS VAN ZEEBURG Het voormalige stadsdeel Zeeburg werd in 1990 ingesteld. Het dank - te zijn naam aan de Zeeburgerdijk en het Zeeburgereiland, die in het midden van het stadsdeel liggen. De Zeeburgerdijk is genoemd naar de 17e-eeuwse vesting ‘Seeburg’. De vesting lag langs de dijk die onderdeel was van de oude dijk langs de Zuiderzee. Deze oude dijk verbond Amsterdam met Muiden. Vóór de drooglegging van de Watergraafsmeer was dit de enige verbinding over land met Naarden.

Het gebied raakte bebouwd toen vanaf het einde van de 19 e eeuw de aanleg van het Oostelijk Havengebied en de bouw van de Indische Buurt begon. Sinds 1 mei 2010 is Zeeburg samen met OostWatergraafsmeer opgegaan in het nieuwe stadsdeel Amsterdam-Oost. Hoewel de buurt vroeger als probleemwijk werd aangemerkt, is het voormalig havengebied getransformeerd tot een populair hoogstedelijk woon- en werkgebied. In de afgelopen decennia zijn er tal van nieuwe hippe horecagelegen - heden bijgekomen en is bestaande bouw gerenoveerd. Tevens zijn diverse moderne woongebieden ontwikkeld en komen er nieuwe woongebouwen zoals Fibonacci bij. Omdat er historische gebouwen bewaard zijn gebleven, is een mix van oude en nieuwe gebouwen ontstaan.

Sporen van de spoorweg

De plek

EEN VOORMALIG NS-PERCEEL

Midden in dit dynamische woon-en werkgebied bevindt zich het voormalig NS-perceel waar Fibonacci gebouwd wordt. Het perceel is ingesloten door de omliggende bovengrondse infrastructuur; tussen de Panamalaan, de Cruquiuskade, en het spoor. Het bestemmingsplan ‘Woongebouw Fibonacci’ is inmiddels vastgesteld en het ontwikkelproces is begonnen. De schetsen hebben het karakter van een voorlopig ontwerp, waarbij de oude bebouwing op het kavel gedeeltelijk plaats maakt voor het nieuwe woongebouw. De verwachte oplevering is Q2 van 2024.

 

BEHOUD VAN BEPALENDE KENMERKEN Bij de bouw wordt rekening gehouden met de kenmerken van het perceel, zoals de omliggende bovengrondse infra - structuur. Ook de ondergrond, de opbouw en inrichting kennen enkele bepalende

kenmerken. Zo herbergt de zuidoosthoek van het omheinde perceel stukken spoorbaan (trace’s) voor ondergrondse infrastructuur. Dit blijft onderdeel uitmaken van de publieke ruimte.

 

Daarnaast behoudt NS twee belangrijke functies op het perceel: een relaishuis en een railinzetplaats. Het relaishuis bevindt zich in de zuidwest-zone van het perceel en blijft op deze plaats gehand - haafd. Richting het noordelijke punt van het perceel bevindt zich een oprijstrook, met bijbehorend talud (een schuin vlak langs de oprijstrook). De oprijstrook werd gebruikt om materieel te vervoeren voor spoorwerkzaamheden. Deze railinzet - plaats blijft behouden op deze plaats. De opstallen die tot op heden nog tijdelijk bewoond of gebruikt worden, maken wel plaats voor woongebouw Fibonacci

bottom of page