fibo draw.png

Fibonacci heeft een helder samen - gesteld, getrapt ontwerp met een oplopende hoogte van circa 60 m. Van bovenaf gezien doet het denken aan ‘de reeks van Fibonacci’ van de Italiaanse wiskundige Leonardo van Pisa. De reeks blijkt interessante eigenschappen en verbanden te bezitten. Deze interessante eigenschappen en verbanden zijn terug te zien in het ontwerp. Door de specifieke opbouw van het gebouw en het gebruik van het perceel, sluit het aan alle zijden goed aan op de diverse hoogte - lagen en infrastructurele lijnen in de omgeving

AANSLUITING OP OMGEVING

Aan de zuid- en westzijde van het kavel heeft het gebouw de hoogte van het Funen en de bebouwing aan het Zeeburgerpad. In oostelijke en noordoostelijke richting is de massa onderdeel van de pakhuismaat met de serie hogere accenten richting het IJ. Vanwege de schaal en positie aan de spoorcorridor, is het gebouw tevens gericht op het Rietlandpark. De bebouwing van de buurt ‘Rietlanden’ heeft een duidelijke oriëntatie richting het verkeersknooppunt. Het volume van het gebouw Fibonacci oriënteert zich op vergelijkbare wijze richting het Rietlandpark: het presenteert zich aan de noordzijde met een herkenbare hoge en smalle facade

Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw
the Cohesion Fibonacci coliving
Render.png

HET ONTWERP
EEN STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING

HET ONTWERP OP PLINTNIVEAU

Op plintniveau sluit de opbouw van het volume aan op de straatgebonden plinten in het Funen en de bebouwing op de kruising Zeeburgerpad/Panamalaan. Deze aanpak leidt aan de zuid- en westzijde van het perceel tot een kleinschaliger opbouw, en aan de noord- en oostzijde tot een opbouw met meer volume. Het ontwerp gebruikt het overgrote deel van het perceel als bebouwingsvlak. Dit resulteert in een groot contactoppervlak tussen de openbare routes en de plint van het gebouw: het straatprofiel van de Cruquiuskade loopt door tot aan de Panamalaan. De entrees liggen hierdoor aan de straatkant, wat het gevoel van openbare veiligheid aan de fietsroute tussen Cruquius en de binnenstad vergroot.

VERFIJNING IN EEN ROBUUSTE OMGEVING De stevige hoofdvorm van het ontwerp van Fibonacci sluit tevens goed aan bij de robuuste architectuur aan de Panamalaan/ Piet Heinkade en het muurgebouw van het Funenpark. Buitenruimtes en de entreepartijen zijn ontworpen binnen deze hoofdvorm; in de vorm van loggia’s en entreenissen. Samen met het gevelontwerp en het materiaalgebruik maken ze dit robuuste stedelijke ontwerp tot een verfijnd woongebouw. Daarnaast heeft het gebouw door het open ontwerp van de plintverdieping(en) contact met de omliggende straten en de fiets- en voetgangerszones.